Vindkraft Storfall

På uppdrag av Balticgruppen utreder Apoidea möjligheterna att bygga vindkraft söder om Nyåker på SCA:s fastigheter Storfall 1:23, Klöse 2:27 och Orrböle 2:40 i Nordmalings kommun.

Underlaget för redan genomfört samråd hittar du som ett pdf-dokument via den här länken:Vindkraft Storfall Samrådsunderlag 2011-01-11 .

En sammanfatting av samrådsunderlaget httar du via länken : Vindkraft Storfall Sammanfattning .

Lämna ett svar