Kvalitetssystem

Apoidea AB är ackrediterat av SWEDAC för att utföra energideklarationer och all verksamhet i bolaget styrs av ackrediteringens krav på kvalitetssystem enligt ISO/IEC 170 20. Roger Fredriksson är certifierad energiexpert med kvalificerad behörighet.