Personal

Tre anställda civilingenjörer har under sin högskoleutbildning riktat in sig på förnybar energi och energieffektivisering.

Roger Fredriksson, VD,  Apoidea AB

Roger är civilingenjör – energi samt industriell organisation och ekonomi. Han har varit forskare i energisystemanalys, ansvarig för energiplan och medverkande i den kommunala översiktsplaneringen för energibolagens räkning i Umeå och Norrtälje. I Norrtälje var han som vd ansvarig för uppbyggnad av fjärrvärme med biobränsle. Hans studie Aktörer för småskalig vindkraft i Kallbygden gjordes på uppdrag av Åre kommun och utgjorde plattformen för ett tvärdisciplinärt seminarium år 2000. Roger har det senaste året genomfört ett antal utredningar och förstudier med WindPro/WASP för lokalisering av vindkraftverk på uppdrag av markägare och investerare. På uppdrag av SKL/UFOS har han skrivit Vindkraft för eget bruk och Handla el utan fel. En utförlig cv finns på www.apoidea.se/cvrf.pdf

Henrik Svahn, Marknadsingenjör – Apoidea AB

Henrik är civilingenjör, Energiteknik vid Umeå Universitet, med inriktning mot förnybar energi och energisystem. Han har bl.a. gjort ett projektarbete med WindPro för att analysera en havsbaserad vindkraftspark. Examensarbetet var en analys av energi och inomhusklimat i den planerade Arkitekturskolan i Umeå med simuleringsprogrammet IDA ICE. Henrik har under sin tid hos Apoidea genomfört ett flertal förstudier för vindkraft med bl.a WindPro/WASP. En utförlig cv finns på www.apoidea.se/cvhs.pdf

Emma Olsson, Marknadsingenjör – Apoidea AB

Emma är civilingenjör, Energiteknik med examen från Umeå Universitet 2008. Hennes inriktning var energisystem och förnybara energikällor, främst vindkraft, biobränslen och förnybara drivmedel. Hon har bl.a. gjort ett projektarbete med WindPro för att analysera en vindkraftspark i Västernorrland Sedan oktober 2008 är hon anställd på Apoidea där hon just nu arbetar med samrådsunderlag för en vindkraftspark på 20 verk á 2 MW. Emma har tidigare arbetat på Energikontoret Jämtlands län i Östersund med bland annat utsläppsberäkningar och förslag till miljömål för länets kommuner, med information till småhusägare och nationell enkät om solvärme. En utförlig cv finns på www.apoidea.se/cveo.pdf