Nätverk

I vår styrelse finns representanter från Balticgruppen med stor erfarenhet av stora byggprojekt, t.ex. Arkitekturskolan i Umeå. I vår styrelse sitter också Anders Wikdahl.

Anders Wikdahl, styrelseledamot i Apoidea AB

Anders arbetar sedan 9 år som projektledare i Botniabanan, ett av Sveriges för närvarande största järnvägsbyggnadsprojekt. Han har 21 års erfarenhet som entreprenör hos ledande nordiska bygg- och anläggningsföretag. Under 8 år verkade han som produktionschef och fastighetschef inom kommunala sektorn. Anders är civilingenjör utbildad på KTH, linjen för väg- och vattenbyggnad med kompletterade affärsutbildningar från IFL och övriga utbildningar i ekonomi och personalledning m.m. Han har medverkat vid introduktionen av kvalitets- och miljöstyrningssystem som kommunal chef och i sin nuvarande roll.

I samma koncern som vi tillhör – Balticgruppen – finns också Envix, ett konsult- och forskningsföretag med över 20 års yrkeserfarenhet av kvalificerade uppdrag inom området bergmaterial samt hos mark- och vattenmiljöföretag, se www.envix.se. Mats Tapper, Envix´s vd, är en tillgång för oss i våra olika vindkraftsprojekt.


Mats Tapper, Envix AB

Mats är projektledare med akademisk utbildning i bl.a. ekotoxikologi, geologi, hydrogeologi samt mark- och vattenkemi. Han har 20 års yrkeserfarenhet av kvalificerat miljöarbete och drygt 10 år i rollen som chef/projektledare. Miljötekniska utredningar och bedömning av miljö- och hälsorisker avseende förorenade områden, byggnader, verksamheter, produkter och avfall är hans inriktning. Mats har medverkat i SIS tekniska kommitté för utveckling av internationella och nationella standarder för markundersökningar samt som expert i Naturvårdsverkets kunskapsprogram ”Hållbar sanering”.