Systemstöd

ESS 200

Med VITEC:s system för driftsstatistik, ESS 200/WEBESS, håller vi kontroll på hundratals el-, värme- och vattenmätare. Vi utnyttjar systemets alla nyttiga funktioner, t.ex. har vi också aktuella tariffer som uppskattas av ekonomerna. Vi kan därför också enkelt göra budget och budgetuppföljning.

MEA

MEA är ett system för energibesiktning med handator som vi har vidareutvecklat för för energideklaration. Informationen lagras i en välstrukturerad Accessdatabas och lämpar sig därför väl även för kartläggning av installationer för att underlätta underhållsplanering. MEA kan också förhållandevis enkelt skaräddarsys för specifika önskemål från kunder.