Roger Fredriksson

Roger Fredriksson, VD,  Apoidea AB

Roger är civilingenjör – energi samt industriell organisation och ekonomi. Han har varit forskare i energisystemanalys, ansvarig för energiplan och medverkande i den kommunala översiktsplaneringen för energibolagens räkning i Umeå och Norrtälje. I Norrtälje var han som vd ansvarig för uppbyggnad av fjärrvärme med biobränsle. Roger har det senaste året genomfört ett antal utredningar och förstudier med WindPro/WASP för lokalisering av vindkraftverk på uppdrag av markägare och investerare. På uppdrag av SKL/UFOS har han skrivit Vindkraft för eget bruk och Handla el utan fel. En utförlig cv finns på www.apoidea.se/cvrf.pdf