Bojkotta Eljättar med höga nätavgifter!

Syftet med el-reformen 1996 var att sänka nätavgiften genom rationalisering påskyndad av reformens bättre reglering och tillsyn, något som dåvarande energiminister Jörgen Andersson (s) upprepade vid varje presentation. Energimyndigheten bedömde potentialen till 18 % 1999 relativt 1996. I LRF-studien  Hälften är nog! ( https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/natavgift-for-el-kan-halveras/) kom vi till 50 % på lite längre sikt – snacka…

Äntligen EKL-certifierad :)

Första kullen av certifierade energikartläggare hittar du här . Själv är jag EKL-certifierad (certifikat 6258)och tar gärna uppdrag eller lämnar råd kring genomförandet i egna energiledningssystem. Här kan du läsa mera om  hur EKL ska genomföras  och  vilka krav som ställs på personer för certifiering . Energieffektivisering är det i särklass bästa bidraget till en hållbar framtid. Redan i…

EKL – risk för fiasko?

1 100 av Sveriges största företag har följt lagen om energikartläggning (EKL) från 2014 och registrerat sig enligt Energimyndighetens uppmaning. Lagen syftar till att främja energieffektiviteten för att uppnå bättre miljö och ekonomi. Senast första kvartalet 2017 ska företagen rapportera kartläggningar som ska göras av certifierade energikartläggare. I augusti 2016 finns inte en enda certifierad energikartläggare…

Ekot idag – Ofullständigt om elanvändning

Analysen från kraftindustrin i dagens eko 2014-12-31 missar en viktig del av förklaringen till lägre efterfrågan på el än vanföreställningar som ligger bakom kärnkraftspolitikernas mantra: bygg fler kärnkraftverk. Så här skrev jag till Ekot nyss: Bo Andersson – och Björklund (fp) m.fl. – missar en viktig del av förklaringen till lägre elförbrukning. Industrin i Sverige…

Nobel pris till LED-pionjärer

Fantastiskt roligt att teknik för energieffektivisering når Nobel-klass. Tekniken har många fördelar och rätt utnyttjad blir tekniken en viktig del av ett framtida energisystem. Notera att LED i butikshyllan ännu inte når ett bättre ljusutbyte (lumen/Watt) än moderna ljusrör. Utvecklingspotential, nya möjligheter att designa och styra, inget kvicksilver, lång livslängd och inte minst enkelt att…