Vindkraft

Vindkraft för eget bruk

Vindsupport innebär att vi värderar vindlägen, ordnar miljötillstånd, projekterar, upphandlar och kontrollerar byggprocessen.
 
På uppdrag av Region Skåne värderar vi nu deras förutsättningar för investering i Vindkraft för eget bruk. Balticgruppen har gett oss i uppdrag att projektera en vindkraftspark på 20 verk á 2 MW.