Kompetenser och referenser

  • Region Skåne -Vindkraft för eget bruk

    Mitt senaste uppdrag för Region Skåne var att upprätta kravspecifikation, utvärdering och avtalsgranskning. Region Skåne summerar resultatet: Region Skånes upphandling av vindkraft är nu klar. Eolus Vind AB ska bygga sex vindkraftverk som tillsammans ska täcka cirka 40 procent av Region Skånes elbehov de närmaste 20 åren. Bygget börjar i november och Region Skåne tar...