Kompetenser och referenser

  • Alternerande text

    Malå kommun – Energistatistik

    Malå kommun får varje månad energistatistik där det tydligt framgår hur väl kommunen når uppsatta mål för energieffektivisering. Energistatistiken produceras i ett egetutvecklat system som importerar förbrukningsvärden från Skellefteå Kraft som är kommunens leverantör av el och fjärrvärme.