Topp

Kompetens

  • Energikartläggning för stora företag

    Energimyndighetens tidplan innebär att 1 100 företag ska redovisa energikartläggning enligt EKL redan första kvartalet 2017. Flera företag med egen kompetens och  ett flerårigt arbete  med energieffektivisering kommer att klara det kravet. Företagens redan certifierade energiledningssystem måste dock kompletteras för att uppfylla lagens krav. Alternativet är att anlita mig eller någon av mina certifierade kollegor.   […]