Malmö stad – Vindkraft för eget bruk

Under hösten 2014 startar Malmö stad upphandling av ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Min uppgift är att bidra med kravspecifikation samt medverka i utvärdering av anbud.

Categories