Polarbröd – Vindkraft för eget bruk

Ekonomisk utvärdering och granskning av avtal var mitt uppdrag inför Polarbröds investering i vindkraft.

Categories