jjjjj

Polarbröd köper vindkraftverk

Polarbröd är en av de första medelstora industrierna som på egen hand har upphandlat tre vindkraftverk. Kraftverken kommer att producera cirka 26 miljoner kWh per år. Vi fick förtroendet att hjälpa till att granska erbjudandet som efter tuffa förhandlingar med O2 blev riktigt bra för Polarkraft – det nybildade bolaget med fokus på förnybar energi….