Äntligen EKL-certifierad :)

Första kullen av certifierade energikartläggare hittar du här . Själv är jag EKL-certifierad (certifikat 6258)och tar gärna uppdrag eller lämnar råd kring genomförandet i egna energiledningssystem. Här kan du läsa mera om  hur EKL ska genomföras  och  vilka krav som ställs på personer för certifiering . Energieffektivisering är det i särklass bästa bidraget till en hållbar framtid. Redan i…

EKL – risk för fiasko?

1 100 av Sveriges största företag har följt lagen om energikartläggning (EKL) från 2014 och registrerat sig enligt Energimyndighetens uppmaning. Lagen syftar till att främja energieffektiviteten för att uppnå bättre miljö och ekonomi. Senast första kvartalet 2017 ska företagen rapportera kartläggningar som ska göras av certifierade energikartläggare. I augusti 2016 finns inte en enda certifierad energikartläggare…

Ekot idag – Ofullständigt om elanvändning

Analysen från kraftindustrin i dagens eko 2014-12-31 missar en viktig del av förklaringen till lägre efterfrågan på el än vanföreställningar som ligger bakom kärnkraftspolitikernas mantra: bygg fler kärnkraftverk. Så här skrev jag till Ekot nyss: Bo Andersson – och Björklund (fp) m.fl. – missar en viktig del av förklaringen till lägre elförbrukning. Industrin i Sverige…

Nobel pris till LED-pionjärer

Fantastiskt roligt att teknik för energieffektivisering når Nobel-klass. Tekniken har många fördelar och rätt utnyttjad blir tekniken en viktig del av ett framtida energisystem. Notera att LED i butikshyllan ännu inte når ett bättre ljusutbyte (lumen/Watt) än moderna ljusrör. Utvecklingspotential, nya möjligheter att designa och styra, inget kvicksilver, lång livslängd och inte minst enkelt att…

Klimathot kräver nytt energiparadigm

[Det här här en text som skrevs 2006 och ska uppdateras – lämna gärna kommentarer] Kampen mot klimat- och miljöstörningar kan vi inte vinna med en föråldrad uppsättning av tankar, begrepp och idéer om problemen och möjligheterna. Det är hög tid för ett paradigmskifte. Ut med tron på att flera kraftverk klarar framtidens utmaningar! In…