Topp

Archive | Effektivisering

Äntligen EKL-certifierad :)

Första kullen av certifierade energikartläggare hittar du här . Själv är jag EKL-certifierad (certifikat 6258)och tar gärna uppdrag eller lämnar råd kring genomförandet i egna energiledningssystem. Här kan du läsa mera om  hur EKL ska genomföras  och  vilka krav som ställs på personer för certifiering . Energieffektivisering är det i särklass bästa bidraget till en hållbar framtid. Redan i […]

Continue Reading 0