Äntligen EKL-certifierad :)

Första kullen av certifierade energikartläggare hittar du här . Själv är jag EKL-certifierad (certifikat 6258)och tar gärna uppdrag eller lämnar råd kring genomförandet i egna energiledningssystem.

Här kan du läsa mera om  hur EKL ska genomföras  och  vilka krav som ställs på personer för certifiering .

Energieffektivisering är det i särklass bästa bidraget till en hållbar framtid. Redan i Science-artikeln Sweden Beyond Oil – The Efficient Use of Energy från 1982 (sic!) pekade vi på både fördelarna och utmaningarna. I den framtidsstudien visade vi att även med en materiell konsumtionsökning på 100 % i ett 20 års perspektiv var det möjligt att halvera energianvändningen.  Även om många framsteg har gjorts den senare decennierna är vårt fokus på ”snabba klipp” och kraftverk  förödande för vårt val av framtida energisystem.

Teknisk utveckling är definitivt ett viktigt element i omställningen av energisystemet men en klokare användning av energi kräver så mycket mera. Först och främst måste inriktningen i policy bli ”Gärna solkraft men först en rejäl energieffektivisering” .  Då först kan vi fullt ut få del av alla andra kompetenser  – sociala, psykologiska, politiska, kommunikativa, samhällsvetenskapliga  m.fl. – som är andra avgörande element för att nå våra mål.

Det behövs en rejäl omvärdering av hur vi tänker kring framtidens energisystem – det behövs  ett nytt energiparadigm. Läs mera om detta på mitt inlägg i Ny Teknik;  Klimathot kräver nytt energiparadigm . En mera utförlig text – ska uppdateras – hittar du  här .

Lämna ett svar