Topp

Archive | Effektivisering

EKL – risk för fiasko?

1 100 av Sveriges största företag har följt lagen om energikartläggning (EKL) från 2014 och registrerat sig enligt Energimyndighetens uppmaning. Lagen syftar till att främja energieffektiviteten för att uppnå bättre miljö och ekonomi. Senast första kvartalet 2017 ska företagen rapportera kartläggningar som ska göras av certifierade energikartläggare. I augusti 2016 finns inte en enda certifierad energikartläggare […]

Läs mera 0