EKL – risk för fiasko?

1 100 av Sveriges största företag har följt lagen om energikartläggning (EKL) från 2014 och registrerat sig enligt Energimyndighetens uppmaning. Lagen syftar till att främja energieffektiviteten för att uppnå bättre miljö och ekonomi. Senast första kvartalet 2017 ska företagen rapportera kartläggningar som ska göras av certifierade energikartläggare.

I augusti 2016 finns inte en enda certifierad energikartläggare trots att ett 100-tal experter har ansökt om certifiering och genomfört godkända prov. Skälet till detta är att det enda företag som har ansökt om ackreditering att utfärda certifikat – Kiwa Sverige –  ännu inte har blivit godkänd av Swedac.

Kiwa lämnade in ansökan till Swedac om ackreditering i början av 2016. I april 2016 meddelar Kiwa att det återstår några mindre kompletteringar för att bli godkänd (ackrediterad) för att utfärda personcertifikat till kvalificerade energiexperter.

Under sommaren verkar absolut ingenting ha hänt hos myndigheterna. Energimyndigheten svär sig fri från ansvar och hänvisar frågor till Swedac. Swedac har 10:e augusti inte ens information på sin hemsida om lagen och givetvis heller ingen tidplan för ackrediteringsprocessen. Tjänstemän på Swedac påstår att processen går framåt men i samtalen väcks mest misstanken om att allt stannar upp p.g.a. enskilda anställdas semester. Är det verkligen ett intryck som ”kvalitetsmyndigheten” Swedac ens ska komma nära?

Även Energimyndigheten verkar blunda för den uppstannade processen. Ingen information om tidplan för certifiering finns på deras hemsida och heller inte till 1 100 laglydiga företag– sannolikt också med höga miljöambitioner – som under viss tidspress gjorde anmälan innan stoppdatum 2014-01-29.

Vi som har genomfört seriösa energideklarationer strax efter den lagen trädde i kraft såg hur  ett i grunden bra och välmotiverat syfte – effektivare användning av energi – havererade och blev till största delen billig och därmed värdelös information.

Är EKL på samma eller en ännu värre resa utför?

1 100 företag är värda större respekt från Energimyndigheten och Swedac!

Risken är stor att företagen tappar tilltro även till andra krav på certifieringar.

 

Roger Fredriksson

Lämna ett svar