One thought on “Ständigt denna CCS

  1. Dödens Dal – Naturen kan inte klara av att lagra koldioxid, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21493990.ab?teaser=true .

    Tyvärr blir bara CSS alltmera upphöjt och omtalat, t.ex. i P1Klotet, till alla kolkraftägares glädje – så länge vi tror att det fungerar så slipper vi satsa på energieffektivisering som minskar energiförsäljningen och inte ens avveckla kolkraft, fossilgas (s.k. naturgas).

    Johan Rockström som har många viktiga och kloka ord om hur vi avvärjer klimathotet verkar tro på CSS  För mig är det helt obegripligt att ingen bara på den allra enklaste grunden ifrågasätter om CSS är en hållbar lösning: vi plockar upp 1 ton kolatomer, förbränner kolet och skapar oundvikligen 3,6 ton koldioxid som vi sedan stoppar ner i tomrum – hur hållbart är det?

    Hur många fler Dödens Dal kommer våra barn att ärva av oss?

Lämna ett svar