Bojkotta Eljättar med höga nätavgifter!

Syftet med el-reformen 1996 var att sänka nätavgiften genom rationalisering påskyndad av reformens bättre reglering och tillsyn, något som dåvarande energiminister Jörgen Andersson (s) upprepade vid varje presentation. Energimyndigheten bedömde potentialen till 18 % 1999 relativt 1996. I LRF-studien  Hälften är nog! ( https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/natavgift-for-el-kan-halveras/) kom vi till 50 % på lite längre sikt – snacka om havererad reform!

Varför fortsätter någon med höga nätavgifter att också köpa el av Vattenfall, Fortum och E.On – det är inte dyrare att köpa av annan el-säljare och då skulle budskapet om lägre nätavgifter gå fram!

 

 

Lämna ett svar